Silivri Belediyesinin 2024 Yılı Bütçesi 3 Milyar

Silivri Belediyesinin 2024 yılı için oluşturulan 3 milyar TL tahmini bütçesi, okunan komisyon raporunun ardından oy birliğiyle kabul edildi. Yatırımlar için toplam 1 milyar 154 milyon 191 bin TL ödenek öngörüldüğünün altını çizen Başkan Yılmaz, 'Bütçemiz İstanbul'un parlayan yıldızı Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

PAYLAŞ
Silivri Özel Haber - Fatma Sarıbıyık Yıldırım

Silivri Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste 2024 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı. Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Konuşmalar ve okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun ardından yapılan oylama ile 2024 yılı için oluşturulan 3 milyar TL tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı bütçesinin yüzde 38,5’inin yatırımlara ayrılması gözlerden kaçmadı.

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ EN KEYİF ALDIĞIM TOPLANTILARDIR”

2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “2024 yılı bütçe görüşmeleri için bir aradayız. Benim en sevdiğim, en keyif aldığım toplantılar, bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantılardır. Çünkü bu toplantılarda siyasi ve hamasi sözler az söylenir, söylense de havada kalır, çürütülebilir. Çünkü bu toplantılarda rakamlar ve gerçekler konuşur. Bugün görüşeceğimiz 2024 bütçemize siyasi partilerimizin gruplarının tamamı kabul oyu veriyor. Bütçemiz oy birliği ile geçiyor. Siyasi nezaket gereği 4,5 yılda bütçe performanslarıyla herkese parmak ısırtan, herkesin örnek gösterdiği bir Belediye Başkanı olarak bir önceki yönetimin 5 yılı ile bizim 4,5 yılımızdaki tablolarla, rakamlarla karşılaştırarak bir sunum yapmak yerine, kısa ve öz bir sunum yapacağım. Para basmak ve vergi koymak dışında, belde sakinlerine ‘Beşikten mezara kadar’ akla gelebilecek her bir hizmeti sunmak üzere kurulan Belediye idarelerinin kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. Yine aynı kanunla Belediye Meclislerine; ‘Bütçe yapmak ve kesin hesabı kabul etmek’ görev ve yetkisi verilmiştir. Bu bağlamda; 2019 yılı nisan ayında sorumluluk üstlenerek göreve başlamış olan Belediye Meclisimizin görüşerek karar vereceği 5. bütçemizi, sizlerin bilgilerinize ve takdirlerinize sunmuş bulunmaktayız. Bilindiği üzere bütçeler gelecekte yapılacak olan hizmetlere harcanacak gider rakamları ile bunların kaynaklarını gösteren gelir rakamlarının yer aldığı tabloların toplamıdır. Bütçelerdeki rakamlar, gelecekle ilgili olduğuna göre öngörme ve tahminlerden oluşur. Öngörme ve tahminlerden oluşan bütçeler, dönem sonunda öngörüldüğü şekilde gerçekleşirse isabetli ve başarılı bir bütçenin yapıldığı ve uygulandığı şeklinde yorumlanır. 2024 bütçemizin, 2020 – 2021 – 2022 ve iki ay sonra tamamlanacak 2023 bütçelerimizde olduğu gibi başarılı bir bütçe olacağına inancım tamdır. Önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin de hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. ‘2020-2024 Stratejik Plan’ hedefleri doğrultusunda bütün bütçelerimizde olduğu gibi 2024 yılı bütçemizde de temel ilke, mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufların ve gelirlerimizin artırıldığı denk bir bütçe yapılması olmuştur. Yine görüleceği üzere 2024 bütçemiz borçlanmanın öngörülmediği bir bütçedir. ‘Beşikten mezara 7’den 77’ye kadar, kimseler için değil herkes için hizmet’ şiarının şekillendirdiği yönetim anlayışımızla geride bıraktığımız görev süremizde yaptıklarımızı, gördüğünüz ve bildiğiniz için burada hatırlatmak istemiyorum. Tekrarlamak zamanınızdan çalmak olur diye düşünüyorum. Yaptıklarımızdan bahsedildiğinde ister istemez geçmişte yapılanlar ile kıyaslanma gündeme gelmektedir. Ve bundan da muhalefetteki arkadaşlarımız alınganlık göstermektedirler. Bugün muhalefetteki arkadaşlarımızın bu açıdan üzülmelerini de istemiyorum. Zaten yapılanlar 6 ay sonra en büyük hakem olan Silivri halkı tarafından değerlendirilecektir” dedi.

“SİLİVRİ’NİN HER GEÇEN GÜN CAZİBESİ ARTIYOR”

Konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Marka Kent Silivri olma yolunda kentimiz büyüyor, gelişiyor her geçen gün cazibesi artıyor. Bizim dışımızdakilerin de bunu tespit edip söylemesi bizim adımıza mutluluk vericidir. 2018 yılında 553, 2019 yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yılında 1874, 2022 yılında 2250, 2023 yılının 8 aylık dilimde ise 2000 adet yeni yapı ruhsatı verilmiş olması Silivri’nin büyüdüğü ve geliştiğinin işaretidir. Marka Kent Silivri hedefi yolunda ilerlerken gerekli olan altyapı, üstyapı ve sosyal içerikli hizmetlerimiz çeşitlenerek ve artarak devam etmektedir. 2024 yılı bütçemiz bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Müteahhitlik ve kiralama işlemleri, ecr-i misil bedellerinin reel rakamlara getirilmesi, Kent Bilgi Sistem taramasıyla parsellerin sisteme dahil edilmesi ve birçok alandaki titiz uygulamalar ile Silivri Belediyesinin gelirleri artırılmıştır. Bu uygulamalarımızın doğruluğu 2020 yılı bütçemizde yüzde 11,28 oranında 33,7 milyon TL, 2021 bütçemizde yüzde 25,98 oranında 91,7 milyon TL, 2022 yılı bütçemizde ise yüzde 8,24 oranında 59,7 milyon gelir fazlası verilmiş olmasıyla görülmektedir. Kaynakların doğru kullanılması, israftan kaçınma ve tasarrufa önem verilmesiyle hizmetlerde de bir aksaklık olmadan yerine getirilmesinin mümkün olduğu buradan görülmektedir. Silivri büyüyüp gelişirken Silivri Belediyesi de idari ve mali açıdan büyümekte ve güçlenmektedir. Bu durumu bütçelerimizin seyrinden de görmek mümkündür. Bütçemiz 2018 yılında yüzde 15,19, 2019’da yüzde 9,49, 2020’de yüzde 15,22, 2021’de yüzde 18,06, 2022’de yüzde 105,39, 2023’te yüzde 162,07 oranında artmıştır. 2022 yılının Atılım ve Yatırım Yılı, 2023 yılını ise Hizmette Rekor Yılı olarak adlandırdık. Sokak iyileştirmeleri, yeni park ve bahçeler, spor alanları, açık-kapalı pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür Merkezi, kütüphane gibi birçok yatırım planlanmış ve uygulamaları yapılırken, dünyadaki gelişmelerin tetiklediği fiyat artışlarının yaşanmasıyla 280 milyon TL ilave ek bütçeyle 2022 yılı bütçemiz 725 milyon TL olarak revize edilmiştir. 2023 yılı bütçemiz ise 550 milyon TL ilave ek bütçeyle 1 milyar 900 milyon TL olarak revize edilmiştir. Revize ettiğimiz 2022 yılı bütçesinin bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 105,39, 2023 yılı bütçemizin büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 162,07 oranında olmuştur. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak bir zaruretten doğarak yapılan ek bütçelerle hizmetlerimizde bir aksama olmadı. Gelirlerimizde artışlar gerçekleşmiş ve bütçelerimiz 2020 ve 2021 yılarında olduğu gibi 2022 yılında 59 milyon TL fazla vermiştir. 2023 yılı sonunda da bütçemizin fazla vereceği öngörülmektedir. 2024 yılı bütçemizi de önceki yıllarda olduğu gibi gerçek bir anlayışla hazırlayıp yüzde 57,90 oranında artışla 3 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Büyümeyi reel olarak görmek için Silivri Belediyesinin bütçe gelirlerini, kendi yıllarındaki ortalama dolar kuru cinsinden ifade etmek isterim. 2019 yılında 191.2 milyon TL gelirle 33.7 milyon $ ederken (ortalama dolar kuru 5,67 TL), 2022 yılında 775.3 milyon TL gelirle 46.8 milyon $ ederken (ortalama dolar kuru 16,55 TL), 2023 yıl sonunda gerçekleşeceği görülen gelirin (Merkez Bankasınca 2023 yılı ortalama dolar kuru olarak öngördüğü 23,9 TL ye göre) dolar cinsinde karşılığı ise 79,5 milyon $ civarında olacaktır. Söz konusu gelirler Silivri için harcandığı için rakamlardan da görüleceği üzere Silivri küçülmüyor aksine büyüyor. Uygulanmaya konulan ekonomik tedbirlerin olumlu sonuçlarının görüleceği 2024 yılında bütçemizde öngördüğümüz hedeflere ulaşacağımıza inanmaktayız” diye konuştu.

“VOLKAN YILMAZ İŞÇİLERİNE KARŞI ZALİM DEĞİL HADİMDİR”

Silivri’nin İstanbul’un parlayan yıldızı haline geldiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Büyüyen ve gelişen Silivri’ de yaşayanlara layık olduğu hizmetleri sunabilmek için belediyemizin insan kaynakları, araç gereç vs. altyapısının da güçlendirilmesi kaçınılmazdır. Belediyemiz Silivri’ye hizmetlerini 320 memur ve 1200 işçi olmak üzere toplam 1520 personelle yürütmektedir. Memurların maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenirken işçilerin ücret vs. sosyal hakları toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmektedir. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde bir kısım çalışanımızın öncülük ettiği iş bırakma eylemine gerekçe gösterilen yetersiz ücretlerle ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Çalışanlarımızla ilgili temel felsefemiz, enflasyona karşı korunmaları ve hak ettikleri ücretlerini zamanında eksiksiz olarak alabilmelerinin sağlanması olmuştur. TÜİK verilerine göre Eylül 2023/Aralık 2022 döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 49,86 olmuştur. İşçilerimize 2023 yılında yapılan ücret zamları; 1 Ocak 2023 tarihinde ortalama yüzde 53, 1 Temmuz 2023 tarihinde ortalama %yüzde 33, 1 Eylül 2023 tarihinde ise yüzde 20 oranlarında olmuştur. İşçilerimize yapılmış olan 2023 zamları kümülatif olarak yüzde 144,2 oranında gerçekleşmiştir. Gerçekleşen enflasyonun nerdeyse 3 katı oranında artışlar sağlanmıştır. TÜİK verilerine göre 2020 Aralık indeks rakamı 504.81 iken 2023 Eylül rakamı ise 1.691.04’tür. Bu durumda Eylül 2023/Aralık 2020 değişim oranı yüzde 335 yani 3,35 katıdır. Aynı sürede ücretlerde nasıl bir değişim olduğuyla ilgili bilgileri de vermek istiyorum. 31 Aralık 2020 tarihinde işçilerimizin aylık ortalama giyinik ücretleri 4.275 TL’dir. 2023 Ekim ayında ortalama giyinik ücretler ise 25.155 TL’dir. Ücretlerde değişim oranı olumlu olarak yüzde 588.4 ile 5,9 kat artmıştır. Buradan herkesin çıkaracağı sonuç Silivri Belediyesi imkânlar ölçüsünde çalışanlarına enflasyon üzerinde yaptığı artışlarla onları korumaya çalışmıştır. Birilerinin dediği gibi Belediye Başkanı Volkan Yılmaz işçilerine karşı zalim değil onlara karşı hadimdir. 2024 yılı bütçemizin dikkat edilecek bir başka yönü de yatırımlara ayrılan miktarlardır. 2021 yılından bu yana artarak devam eden yatırım bütçemiz 2024 yılı için 1 milyar 154 milyon 191 bin TL olarak öngörülmüştür. Toplam bütçemizin yüzde 38,5’i yatırım bütçesi olarak ayrılmıştır. Buradan hareketle 2024 yılı bütçemizi ‘Yatırım Bütçesi’ diye nitelendirebiliriz. İhtiyaç duyulan hizmetler ve bunun karşılığı kaynaklarda, azami ölçüde duyarlı ve dikkatli davranılarak hazırlanan aynı zamanda büyüklük itibariyle bir ilk olan 2024 yılı bütçemiz 3 milyar TL olarak (Merkez Bankası tahminlerine göre dolar cinsinden yaklaşık olarak 83.3 milyon $) sizlere sunulmaktadır. 2024 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçemizin, her geçen gün büyüyen, gelişen ve cazibe merkezi haline gelerek İstanbul’un parlayan yıldızı olan Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını dilerken siz değerli meclis üyelerimize katkılarınız için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN