Mayıs ayı Meclisi 2. birleşimi yarın günü

Silivri Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 05 Mayıs 2023 Cuma günü 10.30 'da gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ

G Ü N D E M:

1-Belediyemiz 2022 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5923 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 6217 ada 4 parselin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8603 ada, 14 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 798 ada, 5 parselin kuzeydoğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-Silivri İlçesi, Çanta Balaban Mahallesi, 220 Ada 26 ve 92 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7-Mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 648 ada, 1 parseldeki taşınmaz ile mülkiyeti Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş' ne ait Selimpaşa Mahallesi, 186 ada, 6 parseldeki taşınmazın takas/trampa yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi 5824 ada 1 parsel, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 5399 ada 14 parsel ve Kavaklı Mahallesi 232 ada 1 parsel sayılı taşınmazların vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN