Şubat Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 10 Şubat 2023 Cuma günü 10.30 'da gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ

Silivri Belediye Meclisi'nin 10.02.2023 Cuma tarihine rastlayan Şubat Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi 5870 ada, 6 parselde ve Selimpaşa Mahallesi, 1030 ada, 2 parseldeki belediyemiz hisselerinin vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kavaklı Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Seymen Mahallesi, 141 ada 26 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takası ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait parsellere tecavüzü bulunan parsellerdeki bina maliklerine satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara ve yollara isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri’mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan Alara Akbaş’ın ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Tarım Hayvancılık ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 4014 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1508 ada 1 parselin doğusunda, batısında ve kuzeyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Çayırdere Mahallesi 105 Ada 4, 5, 6, 10, 11 ve 12 Parsel ile bir kısım tescil harici alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 72 Ada 1 ve 2 parsel, 18 ada 145, 146, 147, 148 ve 149 Parsel ile bir kısım yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Tarım Hayvancılık ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13 - Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi arasında hisse oranında sermaye bedelinin ödenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14 - İlçemiz sınırları içerisinde belediyemizce uygun görülen alanlarda sokak iyileştirilmesi ile ilgili uygulama ve harcama yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15 - Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait ve tahsisli yerler ile ilgili ilçe genelindeki spor tesisleri ve futbol sahalarının Silivri Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve işletme hakkının alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN